Welkom op onze site!

Evangelische Gemeente Helmond

'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb.' Matth.28:19

 


Onze Gemeente
Visie
Samenkomsten
Activiteiten
Studie
Zending
Links

Media

Overdenking
Agenda


 
 
 


 

Vanaf nu zitten wij ook op Facebook!

 

Klik hier om naar onze facebook-pagina te gaan.